Tång som växer naturligt i havet kan bli nästa stora förnyelsebara energi- och matkälla. Till sommaren startar en första kommersiell försöksodling av makroalger i Norra Bohuslän. Några exempel på produkter som man kan få ut från makroalger är miljövänliga kemikalier, livsmedelstillsatser, olika matprodukter samt biobränsle.