Det ska bli lättare för de fiskare som vill skjuta säl i år. Tidigare har skyddsjakten på säl bara fått ske från land, något som försvårat för fiskare som vill skydda sin utrustning. Men från i år är det tillåtet med jakt även från båt.