Havs- och vattenmyndigheten föreslår att reglerna för kustfisket av lax ändras. Skälet är att många av de laxförande älvarna är långt från målen för hur många laxungar som ska produceras där. Det finns idag ett 20-tal älvar med vildlax kvar i Sverige, framför allt i Norrland. Många av dessa har svaga bestånd och behöver ett starkare skydd.