Det har visats tidigare att koraller hämmas av klimatförändringar och försurning i haven. En ny studie visar att de även påverkas negativt av luftföroreningar, även om korallerna växer under vattnet.