Om du måste välja mellan att rädda två olika fiskarter från att dö ut, välj då den art som är ovanligast. Den har störst påverkan på den ekologiska balansen. Kunskapen kommer från en avhandling vid Högskolan i Skövde och Linköpings universitet.