Havs- och vattenmyndigheten vill införa miljöskatt på orenade enskilda avlopp. Cirka en miljon fastigheter har enskilda avlopp. Bara hälften är godkända och i gott skick. Mer än vart tionde är direkt olagligt, enligt myndigheten.