Den lilla paradoxmasken, som finns i Gullmarsfjorden, är faktiskt vår urmoder. Forskarna har länge varit oense om det, men nu är det bevisat.Det är jättespännande, vi har hittat en evolutionär nyckel, säger forskaren Matthias Obst vid Göteborgs universitet.