Burfiske efter torsk är framtiden för ett ekologiskt och lönsamt kustfiske, menar företaget som har tagit fram en torskbur. Buren håller dessutom sälen ute och minskar bifångsterna. Den visas på Havets hus nya utställning om burfiske.