Västkusten har stora biologiska möjligheter för fiskodling, enligt en undersökning gjord av forskare vid Göteborgs Universitet. Det finns inga fiskodlingar i området idag.