En internationell forskargrupp med sextio personer kommer i fem månader att arbeta vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Kristineberg utanför Lysekil. Det är det största och längsta experimentet av klimatförändringarnas påverkan på de marina ekosystemen som hittills gjorts.