Fossilfynd visar att bägardjuren utvecklades redan under kambrium, för 520 miljoner år sedan, och var både större och mer avancerade än dagens bägardjur är. De moderna, mikroskopiska bägardjuren tycks ha utvecklats genom miniatyrisering av större, skalbeklädda former.