Ett nytt östersjöcentrum har inrättats av Stockholms universitet. En unik kombination av experter och kommunikatörer kommer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare att öka kunskapen om östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.