Utläppen av koldioxid orsakar inte enbart global uppvärmning, utan gör också att våra hav blir allt surare. Inom hundra år kommer att vi se stora förändringar på det marina växt- och djurlivet enligt forskare från Göteborgs universitet.