EU:s jordbruks- och fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Västerhavet. Ministrarna fattade beslut om vissa ändringar i den långsiktiga förvaltningsplanen för torsk och ska införa nationella planer för att minska bifångster och fiskeridödlighet.