Möjligheten att KRAV-märka makrill från Skagerrak och Kattegatt återkallas. Det berörda makrillbeståndet bedöms inte längre ligga inom biologiskt säkra gränser, och KRAV-märkt fisk får inte komma från överfiskade bestånd.