Ett arktiskt forskningcentrum har invigts vid Umeå universitet. Arcum, kommer att samordna den svenska forskning som har koppling till det arktiska området, något som löper över ett brett spann av ämnesområden.