Enligt de skånska yrkesfiskarna är fisket numera så detaljreglerat att det lett till uppgivenhet bland fiskarena. Det småskaliga och kustnära fisket är därigenom i fara.