Fiskars viktigaste roll i näringsväven har ansetts vara som konsumenter av växter eller andra fiskar. En amerikansk studie visar att de även har en viktig roll som gödare av näringsfattiga hav. Genom fiskarnas exkrementer kan växterna få tillgång till viktiga näringsämnen.