En genomgång av bakgrund, förhoppningar och svårigheter i samband med klimatförhandlingarna i Doha.