Nästa år ska miljögifter i Mälaren och Stockholms skärgård åter undersökas i bottensedimenten. Tidigare undersökningar har visat på mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter, framför allt i centrala Stockholm.