För att fisket ska bli mer selektivt i Skagerrak har EU och Norge träffat en överenskommelse om gemensam utformning av vissa redskap i området. I väntan på att reglerna ska träda i kraft genom en EU-förordning kommer Sverige och Danmark att införa dem i form av nationella regleringar.