Under de senaste två åren har ledande europeiska havsforskare träffats för att utforma ett gemensamt nätverk, EuroMarine, som täcker allt från gener till ekosystem. Det sista mötet inför att förverkliga nätverket organiseras av Göteborgs universitet i Bryssel.