En fjärdedel av EU-fisken är fiskad av EU-fartyg utanför EU:s vatten, vilket hotar livsmedelssäkerheten i många fattiga länder. EU-parlamentarikern Isabella Lövin har lagt fram en rad förslag för en mer ansvarsfull internationell fiskeripolitik.