Arktiska rådet understryker vikten av att värna om miljön i Arktis. Därför försöker man att uppmuntra företagen som är verksamma där att ta ett större ansvar för miljön.