Mätningar vid den läckande gruvan i Finland visar att halterna av tungmetaller i vattendragen har stigit till en nivå som är giftig för levande organismer och hotar ekosystemet och fisklivet.