Irene Bohman är ny vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Kalmar län tillika Vattenmyndighet för Södra östersjöns vattendistrikt. Närmast kommer hon från en tjänst som sektionschef på Linnéuniversitet.