Första konkreta larmet kom från fiskarna hösten 2010: Något är fel i Hanöbukten. Fisken sinar. De många frågorna utan svar, letade sig i somras upp på regeringsnivå. En nationell utredning tillsattes men några besked från den har ännu inte kommit.