WWF avslöjar att motsvarande drygt 18 700 ton av den rödlistade blåfenade tonfisken har fiskats och sålts illegalt via Panama mellan 2000-2010. Handeln med blåfenad tonfisk kan ha skett utan att fisken ens har levererats till landet.