Länsstyrelsen i Västerbotten har fattat beslut om ett nytt marint naturreservat i havsområdet kring örefjärden, Snöanskärgården och Järnäshalvön. Området tillhör länets finaste kustmiljöer och inkluderar en spännande blandning av höga naturvärden, kulturhistoriska värden och värden för friluftslivet.