Nu finns en plan för bevarande av tumlare i Kattegatt och Bälthavet. Beslutet togs den 24 oktober då länder som skrivit under Ascobans-avtalet träffades i Brighton. Sedan tidigare finns det planer för hur tumlare och dess livsmiljö ska skyddas och förvaltas i Nordsjön och östersjön. Den nya planen omfattar ytterligare ett för tumlaren viktigt område.