Havs- och vattenmyndighetens fartyg Mimer, som tidigare använts för övervakning av kustnära fiskbestånd, har inga uppdrag kommande år. övervakning av kustfiskbestånd utförs idag huvudsakligen av SLU, och besättningen på Mimer hotas nu av uppsägning.