FN-mötet om biologisk mångfald tycks ha gått bra. Länderna kom överens om att senast 2015 ta fram och avsätta tillräckligt med pengar för att uppnå målen. Mötet antog även de första officiella beskrivningarna av ekologiskt och biologiskt viktiga marina områden på världshaven.