Den stora variationen av växter, djur och mikroorganismer är avgörande för oss människor. Kombinationen av livsformer och samspelet ger upphov till varor och tjänster som är helt grundläggande för att våra samhällen, vår ekonomi och vår vardag ska fungera. Därför måste världen ta gemensamma krafttag för att värna den biologiska mångfalden, anser miljöminister Lena Ek.