även om yrkesfisket minskat finns det fortfarande mycket yrkeskunskap kvar. Den bör bevaras och användas i nya sammanhang, anser Fiskeområde Halland som har minst två miljoner kronor för ändamålet, för personer med goda idéer att söka.