Fartyg som går på bränsle med högt svavelvärde får betala mer när de lägger till i Göteborgs hamn, extrapengar som hamnar i en speciell pott som används till olika miljösatsningar.