Det finns oväntat höga halter av miljögifter på havsbottnarna längs Västernorrlands kust visar en kartering som länsstyrelsen gjort. Detta giftlarm kommer bara några veckor efter att färska forskningsresultat visar att havsörnarna längs länets kust bär på mycket högre halter av miljögifter än någon annanstans i landet. Resultatet förvånar forskarna och förfärar miljöministern.