Forskare från örebro universitet har visat att det finns en nära koppling mellan immunsystemet och könsutvecklingen hos zebrafiskar. Många vanliga mediciner påverkar just immunsystemet, och skulle därmed kunna styra könsutvecklingen hos fiskarna.