Ett av de största hindren för ett hållbart fiske i världen är olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Världsnaturfonden uppmanar Europeiska unionen och stora fiskenationer att intensifiera satellitövervakning som en kostnadseffektiv metod i kampen mot olagliga fiskfångster.