Havs- och vattenmyndigheten får priset "Guldtaggen" för att ha utvecklat ett system för att spåra fisk från havet till butiken.