Sedan 1985 har koralltäcket vid Stora barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust halverats. En stor del av nedgången förklaras av stormar.