Att skärpa reglerna för fisket i Kattegatt ytterligare är inte högsta prioritet, enligt Robert Andrén på landsbygdsdepartementet. Just nu diskuteras om trålförbud i Kattegatt ska utökas eller minskas.