Varje år passerar ett par tusen lastfartyg genom öresunds trånga sund. Men beredskapen för en olycka är dålig visar en riskanalys som östersjöländernas havsmiljöorganisation Helcom låtit göra.