ät fisk, men undvik den mest miljöförorenade. Det är slutsatsen som en grupp forskare vid Umeå universitet kommit fram till efter att i ett internationellt samarbete vägt risken med kvicksilverinnehåll mot fördelen av nyttiga fettsyror.