Regeringens budgetförslag innehåller både satsningar och neddragningar när det gäller havsmiljön. Landets fiskerikontroll förstärks, medan pengar till insatser för bättre havs- och vattenmiljö dras ner. Nerdragningen kommer att få konsekvenser för arbetet med havs- och vattenmiljön, säger Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.