Amerikansk hummer är en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Nu har Havsfiskelaboratoriet och Havs- och vattenmyndigheten utfäst en belöning på 500 kronor för varje levande amerikansk hummer som fångas i svenska vatten.