Antalet fritidsbåtar har de senaste åren ökat enormt och det sätter sina spår i skärgårdsmiljön. Nu visar forskarna hur illa det ser ut på havets botten.