I en ny bok om östersjön belyses samspelet mellan vetenskap och politik när det gäller regionala klimatförändringar runt östersjön. Boken är ett resultat av en sommarskola då studenter och forskare från skilda länder träffades.