Den globala miljömärkningen av fisk – Marine Stewardship Council, MSC –toppar återigen i rad en internationell rankning av miljömärkningar. Rankningen omfattar status för fiskbestånden, miljöpåverkan av fisket och hur effektiva ledningssystemen är.