EU-kommissionen planerar att samla alla europeiska marina data i en gemensam databas öppen för alla. Den ska omfatta topografi, geologi, livsmiljöer och ekosystem. Med en Grönbok om havsfrågor inleder kommissionen ett samråd om hur detta kan uppnås. Samrådet är öppet för alla till 15 december 2012.