Högre vattentemperaturer och förstärkta vattenströmmar gör att fiskarter flyttar söderut i Australien, enligt en ny forskningsrapport. En del arter har utökat sitt utbredningsområde.